Davidsstjärnor av Kristina Olsson

Det är vinter och kallt i Stockholm. 
En skolfröken i Judiska församlingen blir skjuten på trappan till skolan. 
Två pojkar i tioårsåldern, elever på skolan, försvinner och hittas ett dygn senare skjutna. Barfota och med papperspåsar över huvudet. På påsarna har någon ritat ansikten. 

Den svenska polisen står förbryllade. Fallet hamnar hos Alex och Fredrika och de funderar på om de båda skjutningarna hänger samman? 

Eden Lundell på SÄPO blir rädd när hon inser att en man från hennes förflutna, Israelen Efraim Kiel är i Stockholm med uppdrag att hitta en ny säkerhetschef åt den judiska församlingen. 

De Israeliska familjer som är drabbade säger sig inte veta något. De har band som knyter dem samman sedan de var små. Varför flyttade de från Israel? 

Berättelsen vävs tät både i Sverige och i Israel. Och även om man i början av berättelsen läser att den kvinnliga huvudrollens familj även den blir skjuten, så framgår det inte förrän alldeles på slutet vilken av de båda kvinnorna som drabbas. Och varför! 

En mycket spännande bok som var svårt att lägga bort. Ända till sista sidan..