I amasonens närhet av Mocki Hägg

Katja är en kvinna i medelåldern som driver en framgångsrik rekryteringsfirma i Stockholm, med hela världen som arbetsplats. Det är roligt och intensivt, men ganska slitsamt. Hon är inte riktigt tillfreds med vardagen och har svårt att släppa taget. Det blir ganska många uteluncher och därtill en hel del vin.
Hon är gift med Peter och har ett av-och-på förhållande med Terje, sedan många år tillbaka. Katja är övertygad om att även Peter har en älskarinna vid sidan av.

Hennes mamma Greta pratar ofta om en fin tant som hon lärde känna som barn och sedan kom att bli hennes mentor; Anna Lindhagen. Det var en parant dam som visste vad hon ville och hjälpte även Greta att få utbildning och stöd.

Katja tar del av böcker och brev som Anna har skrivit och får en inblick i denna makalösa kvinnas liv.  hon som av tidningarna beskrevs som ”En amason med blanka vapen och öppet visir”.  Anna var kvinnorättsaktivist i början av 1900talet och beskrevs av tidningarna ”En amason med blanka vapen och öppet visir”.

Kan hennes anteckningar och tankar hjälpa Katja idag, drygt hundra år senare?

Det är en bra bok, med intressant historia kring kvinnors förutsättningar då och nu, både vad gäller arbete, familj och självförverkligande. Vi får ta del av både Annas, Gretas och Katjas motgångar och delar ur deras livs historier. Det är fina personporträtt och miljöbeskrivningar från Stockholm.
Boken flyter på bra och har ett fint språk, men jag fick kämpa lite med innehållet som bitvis fokuserar på alkohol och otrohet.


Boken är utgiven av Ekström & Garay
ISBN: 9789189217751