Räven i rusets skugga av Anneli Särnblad Pederson

Molly är riksdagsledamot och när hon faller så blir det ett långt och hårt fall. Där på botten av flaskan ger hon upp och ber om hjälp för sitt alkohol och tablettmissbruk. 
Hon blir inlagd på ett behandlingshem, långt ute i en skog, och det är en jobbig väg tillbaka. Det är inte bara det att hon ska hantera sin abstinens, skam och ångest utan även det att våga se och vara ärlig mot sig själv.
Hennes familj och vänner har svårt att förstå hur det blev såhär, hon har ju allt och är så lyckad, även om det förstås finns de som ser bakom fasaden också och de är ett stort stöd för henne.

Behandlingshemmets tydliga regler och inrutade dagar är viktiga, men svåra att foga sig i. De andra personerna på hemmet är väldigt olika och har hamnat här av olika anledningar. Några har kriminellt förflutet, andra mer överklassmanéer. Några verka vägra inse att de har problem. Det är i de dagliga gruppmötena som det diskuteras och är en rutin som ger perspektiv på livet. Både för Molly och mig som läsare!

Mina tankar

Boken har ett rakt och direkt språk som griper tag i läsaren och skildrar den stora kampen som vissa människor går igenom. Den skildrar också hopp, rädsla och viljan att våga släppa taget och hitta en ny väg framåt utan beroende. 
Det finns fortfarande ett stort stigma kring beroendesjukdomar, med skam och skuld kring missbruk, trots att ämnet lyfts och diskuteras i både böcker radio och tv. Även denna bok har inslag av självupplevda händelser om än med fiktiva inslag.  Det är intressant att få följa med “på riktigt” i processen kring 12 stegsprogrammet. Det är fint skildrat att man kan vara så skör och stark, så stor och liten på samma gång. 


Boken är utgiven vid förlagshuset Siljans Måsar.
ISBN: 9789188939210