Instängda barn av Leone Milton

Ibland kommer det nyheter som skakar om hela samhället.
Sommaren 2018 spreds nyheten om en familj som hållit sina fem barn hemma i flera år. De har ingen skolgång, det finns ingen som reagerar, trots att det bor grannar i närheten. Det var fem barn i familjen som omskrevs som Ystadsfamiljen. Kommer du ihåg? Hur kunde det hända, här i Sverige, med skolplikt, barnavård och socialtjänst? 
Boken handlar om författarens funderingar om hur det kan gå så långt? Vad driver föräldrar att isolera sina barn från omvärlden? När hon söker efter information, så hittar hon fler fall att fördjupa sig i. 

Ami-Ro och hennes sju syskon bodde på en gård i Skåne. Föräldrarna ville skydda barnen från alla hemskheter som finns i samhället. De hölls isolerade från omvärlden och levde under ständigt hot och våld. En efter en flyr syskonen gården och försöker hitta en egen plats och någon att lita på. 

Melina levde med sin mamma och syster, de flyttar ständigt runt och gömmer sig från Melinas pappa. Mamman har berättat för Melina att han utnyttjat henne sexuellt, något som Melina själv inte kommer ihåg och om han ser henne kommer han kidnappa henne och föra henne till mellanöstern. Melina lever med ständig rädsla. 

I samtal med Ami-Ro, Melina och hennes pappa Alber och ett gediget arbete med artiklar, protokoll och egna tankar har författaren skrivit en tänkvärd reportagebok. Det gör ont i hjärtat och det är märkligt att det finns möjlighet att det händer här i vårt land.
Tyvärr är det nog fler barn som lever under liknande förhållanden. Vansinnigt!  


Utgiven av Word Audio Publishing
År: 2023
ISBN: 9789180008334 
Antal sidor: 150

Instängda barn av Leone Milton