Bortom skogen av Lars Tidholm

Bengt är en medelålders man som jobbar på bank och lever i en villa med sin fru. Dagar läggs till dagar och blir till år. Han är lite flexibel med arbetstiderna och kanhända att ett par av bankens pengar mellanlandar på ett av hans konton någon timme varje natt. 

En dag möter han Simon. En egensinnig man som bor uppe i en trädkrona. Där har Simon utsikt över staden och människornas liv och till sin stora fasa ser Bengt att Simon kan se  dataskärmen i arbetsrummet. Tänk om han ser och avslöjar Bengts lilla bedrägeri?
Han försöker pressa ur Simon ett svar, utan att berätta vad han egentligen vill veta. Det är svårt och är frustrerande. Tillsammans går de genom skogen, bort till kärret och söker skydd i berget. Ibland blir samtalet dem emellan djupt filosofiskt samtidigt som Bengt enträget söker efter svaret på sin fråga; Hur mycket vet Simon?

En intressant bok om människans tillvaro, utifrån ett filosofiskt perspektiv med grundtankarna hos Epikuros. Han var en grekisk filosof och tänkare från Samos som levde typ 300 år f kr. Hans tankar brukar sammanfattas i en mening som går att vända på ganska många gånger: 

”Du behöver inte oroa dig för döden. Den betyder överhuvudtaget ingenting för oss. För där vi är, finns inte döden och där döden är, finns inte vi.”

Det är ingen bok som går att snabbläsa utan den tar sin tid till reflektion. Det är ibland väldigt många ord och blir lite ‘spindelväv’, men filosofin är ju sådan till sättet.
Så om DU är Bengt – Vem är då Simon?


Boken är utgiven av Ekström & Garay
ISBN: 9789189047198