Hedda med H som i hållbar av Annina Berglund

Hedda har äntligen tagit examina och nu är det dags att bli vuxen. 
Vad innebär det?  Hennes förväntningar på livet är höga och hon tar intryck överallt ifrån. Stressen blir överhängande och hon börjar tvivla på sig själv.
Från ett alldeles oväntat håll kommer en påminnelse om att värdera livets olika beståndsdelar och att hitta det som är viktigt för just Hedda. 

En söt liten historia om att växa upp och hitta sin egen plats i livet.
Den är inspirerad av Charles Dickens ‘En julsaga’, vilket kan skönjas. 

Utgiven av Cavannus
ISBN: 9789526947303