Kodnamn Pam av Petra Malm 

Petra Malm är den första kvinnliga operatören i specialförbandet SOG, inriktat på underrättelse och strid. Det här är hennes berättelser om de många hemliga högriskuppdrag hon åkte på under ett helt decennium till olika delar av världen.
Först nu när hon är civil, kan hon berätta om de operationer de hade i krigsdrabbade länder. Hon berättar om att vara kvinna i en extremt manlig värld, där utsattheten är stor och kraven är otroligt höga. Uppdragen varierar och följer inte någon kronologisk ordning när Petra berättar, men det är intensivt, detaljerat och målande. Det är intressant att få en inblick i hur det är att leva i en så hemlig värld, där allt bär spår av sekretess.
Boken ger också tankar om hur man kan ta den militära strukturens ramar och tillämpa dem på sitt eget liv. Petra uppmanar till reflektion och att fundera över sitt eget levnadssätt och sina tankar. 


Utgiven av Bazar förlag 
År: 2022 
ISBN: 9789180061117
Antal sidor : 219

Kodnamn Pam av Petra Malm