Vittror: Uppvaknandet av Erik Ollman

Andár är svärdsmagiker, en darkar-tharak, som tar hjälp av Vittrorna, naturens magi. Det är inte så många kvar som vet om att det finns, ännu färre som kan ta del av dess styrka. Andár står i de Utomståendes tjänst och ska skydda Vitttrorna och Venjas invånare från mörkret. Det är inte alltid helt moraliskt riktigt och nu har han fått det största uppdraget hittills. För att förhindra ett förödande krig måste Andár leta upp och döda Västrikets enda arvinge; Den vackra och ogifta Midoria som hålls fången. På resan möter han kapten Dragnar och en oväntad men varm vänskap växer fram. Tillsammans möter de varelser som de trodde bara var sägner.  

Det är inte bara en faktisk resa han gör, utan även en inre. Han funderar över det här med VIttner, magi och vad hans del i det hela är. Och varför ska han döda flickan?

Boken är ett spännande äventyr som bara ökar i intensitet. Det är mycket som händer och språket är ibland lite upprepande, men även mycket detaljrikt och emellanåt väldigt vackert.

Andra ljud var alltid där, men förstärktes.
Lyssnade man noga kunde man höra de små knak som bildas när träden växer eller löven som prasslade när vinden smög fram genom trädkronorna för att inte väcka ljuden som hör dagen till.


Boken är utgiven av Visto förlag
ISBN: 9789178852321